top of page
קורס רענון חובשים
משרד הבריאות

קורס רענון חובשים

החוק:

כל חובש במדינת ישראל (נכון גם לרוב העולם) מחויב לעבור רענון חובשים אחת לשנתיים, 

לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. תכנית ההכשרה בנספח: 4. השתלמויות, ההשתלמות הראשונה לחובש/נהג ו/או חובש מלווה תבוצע לכל המאוחר תוך שלוש שנים מיום סיום קורס ההסמכה (סעיף 7) ההשתלמות השנייה וכל הבאות אחריהן, יבוצעו לכל המאוחר תוך שנתיים מיום סיום ההשתלמות האחרונה.

לוגו משרד הבריאות

למה זה חשוב?

 כל מספר חודשים איגוד הלב האמריקאי מפרסם המלצות ועדכונים בנושאי ההחייאה ומצבי החירום. כחובשים בעלי סמכות רפואית עלינו להתעדכן בכל השינויים, ההמלצות החדשות והפרוטוקולים הרפואיים. לא רק שאחריות זו מוטלת עלינו כמצילי חיים אלא שגם משרד הבריאות מחייב אותנו להתרענן.

מסלול היברידי

תנאי קבלה לקורס רענון חובש רפואת חירום

תעודת חובש רפואת חירום/ נהג אמבולנס ממוסד מוכר.

מעבר על כל יחידות הלימוד באמצעות מערכת הלמידה האינטרנטית

טרם ההגעה למפגש המעשי.

קורס רענון חובשים מפגש מעשי

במסלול הזה תוכלו לעבור רענון חובשים במהירות ובקלות:

בשלב הראשון תקבלו גישה למערכת למידה אינטרנטית שבה תעברו על מרבית מהחומר העיוני של הקורס ובסיומו תגיעו למפגש מעשי שבו תבחנו על הנושאים הבאים:

- מיומנויות החייאה ומכשירי החייאה

- מיומנויות חבישות וקיבועים

- תרחישים לטיפול בחולה

- תרחישים לטיפול בפצוע

- פרוטוקולים רפואיים

- מבחן עיוני על כל החומר הנלמד

* בקבוצה של 6 משתתפים ויותר יתקיימו 2 מפגשים מעשיים

יצירת קשר טלפוני

קורסים להזמנה מידית:

רענון חובשים

13 באוגוסט 2024 בשעה 5:30:00

רוטשילד 35, ראשון לציון, ישראל

₪550

bottom of page