top of page

פדיקר המרכז הישראלי להדרכה רפואית, מביא לכם את העדכונים האחרונים בהחייאה שפורסמו בחודש אוקטובר 2020, חילקנו את הנושאים לפי החייאה במבוגרים | החייאה בילדים ותינוקות | החייאה ביילודים | 

 

העדכונים נכתבו ע"י איגוד הלב האמריקאי AHA-American Heart Assocciation שמעדכן בכל 5 שנים את הפרוטוקולים הרפואיים. הקבצים ניתנים להדפסה ולהורדה ואנו מקווים שמידע זה יסייע לכם להציל יותר חיים

עדכוני החייאה במבוגרים 2020

עדכוני החייאה בתינוקות וילדים 2020

עדכוני החייאה ביילודים 2020

bottom of page