top of page
הדרכה עזרה ראשונה

קורס מדריכי
עזרה ראשונה

מהי למידה?

במשפט אחד: שינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן​

הלמידה הינה תהליך המתרחש אצל כל לומד באופן אינדיווידואלי, לכל לומד סגנון למידה ייחודי.

לאחר שהכשרנו מאות מדריכי עזרה ראשונה לגופי ההצלה הגדולים בארץ(צה"ל/מד"א/איחוד הצלה) אנחנו פותחים קורס הכנת מדריכי עזרה ראשונה ייחודי שיעניק לכם את הכלים להעביר קורסי עזרה ראשונה ברמות שונות ובשיטות הלימוד המתקדמות שהתפתחו עם השנים.

קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה
קורס מדריכי עזרה ראשונה

סוגי הקורסים :

קורס הכנת מדריכי עזרה ראשונה בסיסי- מסיימי הקורס יקבלו הכשרה להעברת קורסי עזרה ראשונה בהיקפים של עד 44 שעות

קורס הכנת מדריכי עזרה ראשונה מתקדם- מיועד למדריכי עזרה ראשונה בסיסיים שרוצים להגדיל את הסמכתם להעברת קורסי חובשים וקורסים מתקדמים אחרים

תנאי קבלה:

-חובש מוסמך שעבר קורס חובשים בצה"ל או במוסד המוכר ע"י משרד הבריאות

-מעבר בחינה עיונית

-מעבר ראיון אישי

מבנה הקורס:

קורס הכנת מדריכי עזרה ראשונה מועבר ב-12 מפגשים בני 5 שעות בשעות אחה"צ והוא משלב לימודים עיוניים בנושאי טכניקות מסירת הדרכה, נורמות בשיעור והתאמת שיטת ההדרכה לקבוצת היעד.

במהלך הקורס ישולבו החניכים בהדרכות צפייה בקורסים קיימים ובהתנסות תוך השגחתו של מכין הקורס(מדריך הקורס)

צפו כיצד שיעור בהחייאה יוצא מכלל שליטה

SHOP NOW

מדריך הקורס(המכין)

להפוך מחניך למדריך זה לא קל, בסופו של דבר כל מדריך "יעצב" את שיטות ההדרכה  שלו בעצמו אך בלי ליווי נכון ההדרכה עלולה שלא להשיג את מטרותיה.

 

לכן מכיני הקורס נבחרים לאחר שהעבירו אלפי שעות הדרכה וקיבלו את ההסמכה להכנת מדריכי עזרה ראשונה

בין נושאי הלימוד: 

סדנת עקרונות ההדרכה הטובה

קשה לבוא ולומר באופן חד משמעי ששיטת הדרכה אחת טובה משיטה אחרת. שיטת ההדרכה נקבעת על פי היקף הקבוצה, רמתה, המדריך, המצב הכללי של הקבוצה ולמעשה כל אותם גורמים של תהליך ההדרכה.

בכל זאת ישנם מספר עקרונות ברורים שבלעדיהם ההדרכה תהיה באופן חד משמעי  -  לא טובה.

סדנת עירור עניין

הקושי העיקרי בהדרכה טובה הוא ביצירת עניין ובשמירה על תשומת לב הקבוצה. תשומת לב קיימת רק כאשר ישנה התעניינות, אבל איך עושים את זה? אם אתם לא משיגים את תשומת ליבם של החניכים אין כל טעם להדרכה. אתם הרי לא מעוניינים להדריך את הכיסאות ואת הקירות.

ובכן, התעניינות אפשר ליצור הן באמצעות החומר הנלמד והן באמצעות צורת הגשתו.

סדנת שאלות

השאלות היו מאז ומתמיד כלי לעורר התעניינות, ללמד ולהעריך. המדריכים שבקיאים בחומר הם בדרך כלל אלה שמיטיבים לשאול שאלות.

בעזרת שאלות המנוסחות כהלכה הם מדגישים צורת חשיבה מקצועית.

סדנת נורמות

התדרדרות נורמות הוא המצב החמור ביותר שמדריך יכול להיקלע אליו, והאחריות העיקרית למצב הזה היא של המדריך. כן, כן, שמעתם טוב - של המדריך. התדרדרות נורמות הוא תהליך שבדרך כלל לא קורה בשיעור אחד אלא במהלך כמה שיעורים. זה יכול להתבטא בחוסר אמון במדריך או בהחשבת המדריך כלא חשוב ומיותר. זהו מצב שבו החניכים לא מקבלים את המדריך כסמכות או לא מתייחסים אליו.

סדנת הפעלה 

לא, זה לא מה שאתה חושב, זה לא ריפוי בעיסוק, וגם לא פעולה בצופים. ההפעלה קשורה בכמה תחומים, וכל מדריך צריך לבצעה בכל דרך שנראית לו הגיונית. לשאול שאלות, לעורר מוטיבציה, להדגים ועוד, הם אמצעים לקיום הפעלה.

סדנת תגובות

נכון, לא כל החניכים קלים, ולפעמים הם מקשים כל כך עד שבא לכם לעזוב את הכול וללכת הביתה.

לכן חשוב לתרגל מספר כללים בתגובות כלפי חניכים.
 

bottom of page