top of page

תנאי שימוש

אתר זה ("האתר") הוא בבעלות "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ " מרחוב רוטשילד 35 ראשל"צ, טל 03-9603485.

עיין בתנאי שימוש אלה (להלן "התנאים") לפני השימוש באתר זה, שכן הם מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך ("אתה", "שלך") לבין "פדיקר- המרכז  להדרכה רפואית בע"מ" מרחוב רוטשילד 35 ראשל"צ (" אנו "," אותנו "או" שלנו ") המסדירים את השימוש שלך באתר זה ומייצגים את כל ההבנה וההסכמה בינך לבין "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ" לגבי השימוש שלך באתר זה.

תנאים אלה משולבים במפורש על ידי הפניה וכוללים את מדיניות הפרטיות של "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ" (אשר ניתן לגשת אליהם על ידי הקישור בתחתית הדף) וכל הנחיות, כללים או כתבי ויתור שניתן לפרסם ולעדכן בדפי אינטרנט מסוימים או בהודעות שהם שנשלחו אליך. על ידי גישה לאתר או שימוש בו, אתה מציין את הסכמתך להיות כפוף לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר זה.

לומדים ו / או לומדים אתרים ו / או ותכניות ושירותים, לרבות, בין היתר, אתרים המוגנים על ידי סיסמה, תנאים והגבלות הנוגעים לתנאים אלה או לתנאים אלה, וכן את התנאים וההגבלות הנכללים באתרי אינטרנט אלה, בתוכניות שירותים יחולו.

זכויות יוצרים והגבלות על השימוש: כל התוכן באתר זה, כולל פריסת האתר, העיצוב, התמונות, התוכניות, הטקסט ומידע אחר (להלן ביחד, "התוכן") הוא רכושו של "פדיקר- המרכז  להדרכה רפואית בע"מ" הלמידה וחברות קשורות או מעניקי רישיון, והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים.

אינך רשאי להעתיק, להציג, להפיץ, לשנות, לפרסם, לפרסם, לשכפל, לאחסן, לשקף, ליצור עבודות נגזרות, או למכור או להעניק רישיון לתוכן, למוצרים או לשירותים המתקבלים מאתר זה כל אמצעי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת "פדיקר- המרכז הישראלי להדרכה רפואית"

אתה רשאי להדפיס או להוריד תוכן מהאתר רק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך, בתנאי שאתה שומר על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות ואינך מפרסם את התוכן בכל רשת או שידור בכל מדיה. אינך רשאי לשנות כל תוכן שאליו אתה ניגש מהשימוש שלך באתר זה. אינך רשאי לעסוק באחזור שיטתי של תוכן מהאתר כדי ליצור או לאסוף, במישרין או בעקיפין, אוסף, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור מראש ובכתב מאת "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ". שום דבר באתר זה לא יתפרש כבעל רישיון כלשהו בכל זכויות הקניין הרוחני של "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ" או אצל צד שלישי שלה.

אתה מסכים שלא תשתמש בכל רובוטים, עכבישים, סורקים או ותכניות הורדה או התקנים אוטומטיים אחרים כדי: (1) להמשיך לחפש באופן אוטומטי או להוסיף תוכן לאינדקס, אלא אם כן אושר על ידינו; (2) למסור מידע אישי מהאתר לצורך שליחת חומר לא רצוי או בלתי מורשה; מצרים (3) גורמת לשיבוש בעבודת האתר. אם אתר זה מכיל קובצי אי הכללת רובוטים או כותרות אי הכללת רובוטים, אתה מסכים לכבד אותם. כל שאלה בנוגע לשימוש מסוים או כל בקשה לקבלת אישור לפרסם, לשכפל, להפיץ, להציג או לבצע עבודות נגזרות מכל תוכן צריכה להיות מופנית אל "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ".

אינך רשאי להשתמש בשירותים באתר כדי לפרסם או להפיץ כל מידע (לרבות תוכנה או תוכן אחר) שאינו חוקי, המפר או מפר זכויות של כל אדם אחר, שהוא פוגע, שונא, חולני, פורנוגרפי, מאיים או וולגרית, המכילה טעויות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים, או אחרת ניתנת להפעלה על פי חוק. "פדיקר- המרכז הישראלי להדרכה רפואית"  רשאי בכל עת לממש שליטה העריכה על התוכן של כל מידע או חומר המוגש או מופץ באמצעות מתקני ו / או שירותים.

אינך רשאי, ללא אישור של "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ ", להשתמש באתר כדי לפרסם או להפיץ כל פרסום, חומר קידום מכירות, או שידול למשתמשים אחרים של האתר להשתמש בכל הסחורה או השירותים. לדוגמה (אך ללא הגבלה), אינך רשאי להשתמש באתר כדי לנהל כל עסק, לבקש ביצוע של כל פעילות האסורה על פי חוק, או לבקש משתמשים אחרים להפוך למנויים של שירותי מידע אחרים.

ההרשאות שניתנו לך כאן מסתיימות באופן אוטומטי ללא הודעה אם לא תעמוד בתנאים אלה בשימושך באתר זה. כל שימוש בלתי מורשה בתוכן כלשהו עשוי להיות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי הפרטיות והפרסום, תקנות וחוקים. ל"פדיקר- המרכז הישראלי להדרכה רפואית" יש ​​אפס סובלנות הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלה יהיה לפעול בקנאות כדי להגן על זכויותיה.

 

קישורים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בשליטה או מתוחזקים על ידי "פדיקר- המרכז הישראלי להדרכה רפואית"

מדיניות ביטול עסקה

פדיקר עושה כל מאמץ כדי ליצור חווית שירות וקניה נעימים ויעילים בשירותים ובמוצרים הנרכשים באמצעות האתר ובצורה ישירה.

במקרה של אי שביעות רצון ו/או תלונת שרות יפנה הלקוח בכתב למשרדי המרכז, אנו מתחייבים לבדוק לעומק את תוכן הפנייה. זמן הטיפול מרגע קבלת הפנייה במשרדנו תוך 7 ימי עסקים.

מערכת למידה מקוונת

  1. בהזמנת קורס מתוקשב התשלום יכלול מפגש מעשי אחד במרכז ההדרכה אלא אם בוצע תשלום נוסף בעבור "מדריך עד הבית".

  2. ביטול הזמנה לפני כניסה למערכת הלמידה המקוונת יזכה את התלמיד במלוא הסכום*

  3. מערכת הלמידה המקוונת תיפתח לתקופה של 30 יום במידה והסטודנט לא הספיק ללמוד, תינתן תקופת הארכה נוספת שלא תעלה על 30 יום. בכל בקשה אחרת השירות יינתן בתשלום יחסי הנקבע ע"י "פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ"

  4. היה וביטל הזמנה לאחר כניסה למערכת הלמידה המקוונת ולפני המפגש המעשי יחויב בסכום השווה למחצית מהמחיר המלא.

  5. צוות ההדרכה של פדיקר יספק לומדות מקצועיות ותמיכה טלפונית בכל מה שיידרש אך איננו ערבים להצלחת הסטודנטים בקורסים. התשלום בוצע עבור השירות וההדרכה ולא עבור קבלת תעודה.

  6. תעודת הסמכה תינתן לאחר למידה מקוונת, מפגש מעשי, מבחן הסמכה ותשלום.

 

 

*במידה וביטל עד 14 יום מההזמנה.

 

 

פרטי התקשרות:

פדיקר- המרכז להדרכה רפואית בע"מ

רחוב: רוטשילד 35 ראשל"צ, טל: 03-9603485, פקס: 03-5226562, info@pedicare.co.il

bottom of page