AdobeStock_116878446.jpeg

קורס BLS
Basic Life Support

קורס החייאה בסיסית לצוותי רפואה

קורס החייאה בסיסי BLS מיועד לאנשי צוות רפואי במרפאות בקהילה, מרפאות שיניים בתי חולים, בתי אבות ועוד. הקורס מתמקד בטיפול הבסיסי בהחייאה, שימוש במכשירי החייאה בהתאם לתקן המוסד הרפואי וסיוע למטפלים בכירים בהחייאה מתקדמת.

קורס BLS 1.jpg

פדיקר- המרכז הישראלי להדרכה רפואית הוא מרכז הדרכה בין לאומי ופקולטה של איגוד הלב האמריקאי.

AHA הוא האיגוד החשוב והמשמעותי ביותר בעולם בתחום ההחייאה הלבבית, פרוטוקולי הטיפול נכתבים על ידו ומתעדכנים בכל 5 שנים. נוהל משרד הבריאות בנושא העברת קורסי החייאה מתקדמים דורש מדריכים שהוכשרו ע"י מרכזי הדרכה של AHA

לוגו AHA.jpg
קורס BLS.jpg

קורס BLS מתקדם-רופאי שיניים

כל רופא שיניים יהיה בוגר קורס החייאה בסיסי BLS מתקדם בתוקף, וכל שיננ/ית וסייעת יהיו בוגרי קורס החייאה בסיסי BLS בתוקף - כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים'. הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאת שיניים (מהדורה 7) - (נוהל 2.1) 1.6.19

למידה בפדיקר

אנחנו מנסים ומצליחים להתחדש ולהתייעל כל זמן שאפשר כדי שחווית הלימוד תהיה מוצלחת ויעילה משיטות הלמידה המסורתיות:

אנחנו עושים שימוש בטכנולוגיות למידה  מהמתקדמות ביותר, כתבנו חוברת מקצועית ואנו מחלקים אותן לכל משתתף | מבחנים עיוניים ומעשיים דרך טאבלט(מהפכה חדשה בתחום המבחנים) | אבזרי סימולציות רפואיות | בובות החייאה מתקדמות ועוד...

תמונות למידה.png