IMG-20200311-WA0014.jpg
משרד הבריאות

קורס חובש רפואת חירום/ נהג אמבולנס

החובש הנו טכנאי רפואת חירום ותפקידו העיקרי הוא הגשת עזרה ראשונה במטרה להציל  חיים או למנוע נזק קבוע. מטרת הלימודים בקורס הנה להכשיר חובשים מקצועיים ומיומנים אשר יהיו מוסמכים להגיש עזרה ראשונה במצבי חירום רפואיים.

עם מיסוד הרגולציה בנושא קורס חובש רפואת חירום- נהגי האמבולנס ע"י משרד הבריאות, אנחנו ביה"ס הראשון הפרטי שהוכר כמאושר להסמיך קורס חובש רפואת חירום נהג אמבולנס בישראל.

IMG_20201208_194758.jpg
הלימודים בקורס זה משלבים חומר תיאורטי אשר ברובו יועבר בצורה עצמאית באמצעות המערכת המקוונת עם התנסות מעשית ורכישת פרקטיקה מקצועית שתעזור לחובשים להתמודד עם מצבי חירום.
במסגרת הקורס לומדים המשתתפים להעניק סעד במצבי חירום, לטפל במקרים שונים ובנפגעים בשלבים טרום-אשפוזיים, ונחשפים לתורת הטיפול באירוע רב נפגעים.